Wstęp do Samoświadomości: jesteś kimś więcej niż to co myślisz i czujesz | inteligencja emocjonalna

Zapraszam na trudny, bo pierwszy odcinek o samoświadomości, która może być dla niektórych najbardziej odkrywczym etapem uczenia się inteligencji emocjonalnej.

Dziecko w swoim życiu doświadcza różnych sytuacji w tym zranień, na których podstawie jego mały umysł wyciąga wnioski, zapisując na swojej „mapie” rozwiązania, jakie zostały zastosowane, aby sobie z tym problemem poradzić i następnie wraz z tymi zranieniami i z tym oprogramowaniem potem wchodzi w dorosłe życie.

To zdobywane w relacji z otoczeniem oprogramowanie zostaje zapisane głęboko w podświadomości i od tej chwili będzie motorem napędowym, który poprzez m.in. myśli i emocje będzie prowadził człowieka do odpowiednich zachowań. W ten sposób wyjątkowy i wspaniały mechanizm-ego, realizuje funkcję, do której został powołany.

Następnie jako dorosły masz dwa możliwe sposoby funkcjonowania.

Jeden ze sposobów życia to nieświadome odtwarzanie tego co zapisane na Twoim dysku. Mózg kieruje się „mapą”, ponieważ wgrano do niego przez pierwsze lata życia różne sposoby myślenia i czucia, które nakazują mu określony sposób funkcjonowania.

Drugim sposobem jest świadomość, że możesz sięgać do tej „mapy”, sięgać do tych mechanizmów, wzorców reakcji, strategii poznawczych i zrozumienie, że możesz je zmieniać.

Tak wielu z nas uważa, że myśli samodzielnie i świadomie, choć tak naprawdę nie zauważa, że tylko odtwarza to co ma zapisane w swojej mapie. Tak wielu z nas identyfikuje się z tym co czuje, wierząc przez całe lata swojego życia, że są np.: nie wystarczająco dobrzy i nie dostrzegają, że to stare, nieaktualne mechanizmy, które kiedyś były bardzo przydatne, lecz dziś nie mają żadnego, ale to żadnego zastosowania.

Jeśli nie masz samoświadomości pozostaje Ci tylko jedna możliwość tj. odtwarzać zaprogramowane w przeszłości myśli i emocje pochodzące z walczącego o poczucie bezpieczeństwa ego.

Większość z nas nie reaguje na tu i teraz, ale reaguje z mapy, reaguje na postrzeganie tego co tu i teraz. I czas to zrozumieć, czas stać się samoświadomym. Zapraszam na pierwszy odcinek.