Gdy potrzebujesz umiejętności.

Sesja ukierunkowana jest na naukę oraz rozwijanie konkretnej umiejętności oraz technik z zakresu sprzedaży, przekonywania, panowania nad stresem, negocjacji, wystąpień.

Przykładowe tematy:

  • Wystąpienia publiczne i prezentacje
  • Wpływanie i zarządzanie emocjami innych
  • Wpływ, perswazja i przekonywanie oraz radzenie sobie z manipulacją
  • Sprzedaż bezpośrednia i negocjacje
  • Sprzedaż przez telefon
  • Motywacja
  • Budowanie zespołu od wycofania do intymności 
  • Nie eskalowanie lecz prowadzenie do rozwiązań konfliktów grupie
  • Delegowanie
  • Budowanie poczucia odpowiedzialności i zaangażowania