PERFECT SELLER

Czyli zostań mistrzem sprzedaży

Umiejętność skutecznego sprzedawania to jednocześnie umiejętność przekonywania ludzi i budowania z nimi zdrowych relacji. Możesz wykorzystać ją zarówno w sytuacjach zawodowych jak i w życiu prywatnym. Na szkoleniu nauczysz się rozwijać swoje umiejętności sprzedażowe oraz dowiesz się na jakie etapy dzielimy proces sprzedażowy i które z nich są najważniejsze.

ROZKŁADAM NA KAWAŁKI ABY ZŁOŻYĆ W KOMPLETNĄ CAŁOŚĆ.

Kurs pozwoli uczestnikowi na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • Radzenia sobie z klientem znajdującym się w stanie silnych emocji.
 • Unikania błędów w trudnych rozmowach.
 • Planowania rozmowy i przekazywania nieprzyjemnych informacji.
 • Zmniejszania napięcia emocjonalnego i niwelowania blokad
  utrudniających budowanie relacji.
 • Budowania głębszych relacji z klientem.
 • Techniki budowania zaufania.
 • Techniki obniżania napięcia u klienta (Pacing & Leading).
 • Stylów komunikacji osobowości.
 • Techniki błyskawicznego budowania sympatii.
 • Słuchania i mówienia – technika przełącz i prowadź.
 • Struktury problemu – czyli jakie zadawać pytania aby
  dotrzeć do intencji klienta.
 • Przepraszania i udzielania feedback’u.
 • Problematyzacji problemu – jak jej uniknąć.
 • Techniki wychodzenia z konfliktów.

SPRZEDAŻ

Skuteczność w dzisiejszym świecie wiąże się nie tylko z jasno określonymi celami, wiedzą merytoryczną, czy dobrą
organizacją pracy, a także z inteligencją emocjonalną, która według badań, aż w 58%, odpowiada za sukces.

Szacuje się także, że umiejętności miękkie już w 2030 roku będą odgrywał kluczową rolę w 66% zawodów
wykonywanych na świecie.

Przekonywanie to skomplikowana kompetencja składająca się z bardzo wielu zmiennych. Te zmienne dotyczą
różnych dziedzin, które należy wziąć pod uwagę, a które pod uwagę przez wielu brane nie są. Spowodowane jest to
faktem, że trenerzy, czy firmy szkoleniowe często działają tylko w jednej dziedzinie.

Prawidłowa realizacja przekonywania wymaga od handlowca skutecznego zarządzania swoimi myślami, emocjami
i zachowaniami, a inaczej mówiąc wiedzy i umiejętności w zakresie opisanym poniżej.

NA SPRZEDAŻ SKŁADAJĄ SIĘ
NASTĘPUJĄCE KOMPETENCJE:

1. Inteligencja emocjonalna

 • Samoświadomość – rozumienie czym jest ego, dostrzeganie jego działania i świadomość jak poruszać się na poziomie norm społecznych i osobistych pragnień.
 • Samokontrola – zarządzanie ego tj. myślami, emocjami, zachowaniami i nawykami, a więc sobą w oparciu o zdrowe poczucie własnej wartości.
 • Motywacja – uwalnianie działania, stawianie celów – zarządzanie emocjami w celu zobowiązania się do podjęcia adekwatnych działań, czyli rozpoczęcia ich, konsekwentnej realizacji i zakończenia.
 • Empatia – rozpoznawanie co ludzie czują naprawdę i co za tym idzie. Co myślą i co zrobią. Rozpoznawanie i czucie emocji innych osób, oddzielenie ich od siebie, właściwe reagowanie na nie.

2. Budowanie świadomości produktu lub usługi

(co to jest, czym się różni, dlaczego i po co akurat to?)

 • Narracja – opowiadanie historii, podążanie za sensem
 • Porównywanie i pozycjonowanie produktu
 • Analizowanie pod kątem zmiennych jakie są dla klienta istotne

3. Budowanie zainteresowania

(co z tego będziesz miał?)

 • Język korzyści i straty
 • Budowanie raportu
 • Kalibracja poznawcza i mentalna
  • okrycie zmiennych i przejęcie nad nimi kontroli
  • Peacing i leading – prowadzenie emocjonalne
 • Wywoływanie emocji

4. Zbieranie i dawanie informacji

(co potrzebujesz wiedzieć?)

 • Analizowanie
 • Słuchanie
 • Pytanie
 • Edukowanie

5. Wzbudzanie pożądania

(dlaczego musisz to mieć?)

 • Prezentowanie
 • Public speaking

6. Budowanie marki

(osobistej, produktu, firmy i branży)

 • Autoprezentacja
 • Budowanie wizerunku (Expert, doradca, przyjaciel, autorytet…)

7. Budowanie relacji z klientem

 • Segmentowanie
 • Realizowanie potrzeby
 • Planowanie
 • Dobieranie odpowiedniego stylu komunikacji
 • Budowanie zaufania i wiarygodności
 • Wychodzenie z konfliktów
 • Zarządzanie stanami emocjonalnymi

8. Przekonywanie do zakupu

(co potrzebujesz wiedzieć?)

 • Perswadowanie
 • Łączenie problemu i rozwiązania
 • Ze sprzedawanym produktem
 • Rozwiewanie wątpliwości

KAŻDY UCZESTNIK PO UKOŃCZENIU
SZKOLENIA OTRZYMUJE IMIENNY CERTYFIKAT

Najbliższe szkolenia:

kontakt glowa2

Perfect seller

Czyli zostań mistrzem sprzedaży

Katowice, 12-13 stycznia 2022