Kampania wyborcza - Bolesław Piecha

Poseł IV, V, VI i VII kadencji

Senator RP VIII kadencji

Deputowany do Parlamentu
Europejskiego VIII kadencji

Sesja fotograficzna