BADANIA NAUKOWE NAD
INTELIGENCJĄ EMOCJONALNĄ

SUKCES

„W najlepszym razie iloraz inteligencji przyczynia się do około 20 procent czynników decydujących o sukcesie życiowym, co pozostawia 80 procent innym siłom. Siłom zgrupowanym jako inteligencja emocjonalna.”

— dr Daniel Goleman, pionier badań nad inteligencją emocjonalną.

PRZYWÓDZTWO

Inteligencja emocjonalna jest kluczowym wyznacznikiem skutecznego przywództwa. Dla 71% managerów inteligencja emocjonalna jest ważniejsza niż iloraz inteligencji.

Źródła:
Ashkanasy i Tse, 2000.
Boal i Hooijberg, 2000.
George, 2000.
House i Aditya, 1996.

EFEKTYWNOŚĆ

Po szkoleniu z inteligencji emocjonalnej w jednej z amerykańskich firm odnotowano wzrost przychodów o 250.000$ oraz obniżenie skarg klientów o 20%. Inteligentni emocjonalnie odznaczają się wyższą jakością pracy i lepszą efektywnością.

Źródła:
Bachman, 2000; Goleman, 1996.
Tischler, 2002; Gates, 1995.
Cooper i Sawaf, 1997.
Higgs, 2003; Ciarrochi, 2002.
Sivanathan i Fekken, 2002.
Day i Carroll, 2004.
Rahim i Minors, 2003.

KULTURA
ORGANIZACYJNA

Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej wewnątrz firmy odpowiada za 1/3 jej wyników finansowych. Inteligencj emocjonalna tworzy klimat, w którym rośnie zaufanie, zdrowe podejmowanie ryzyka i uczenie się, podczas gdy niski poziom inteligencji emocjonalnej tworzy klimat pełen strachu i niepokoju.

Źródła:
Momeni, 2009.
Awwad i Kada-Ali, 2012.
Goleman, 2000.
Ngo, 2009.

ZAROBKI

Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej zarabiają średnio o 29.000 $ rocznie więcej niż osoby na tych samych stanowiskach, ale o niższej inteligencji emocjonalnej.

Źródła:
Bradberry, 2016.
Hunter, Schmidt i Judesch, 1990.

SAMOREALIZACJA

Osoby o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej o 127% skuteczniej realizują swój potencjał i rozwijają własne talenty. Inteligencja emocjonalna jest kluczowym czynnikiem uzdalniającym osobę do życia w społeczności.

Źródła:
Hunter, Schmidt i Judesch, 1990.
Mayer, 2000.
Goleman, 1998.

SAMOŚWIADOMOŚĆ

Najważniejszą cechą kandydatów na wolne stanowiska jest samoświadomość.”

— Clair Hughes Johnson, wiceprezes Google.

MOTYWACJA

Niski poziom inteligencji emocjonalnej pracowników grozi ich wypaleniem zawodowym. W Polsce aż 66% pracowników doświadczyło wypalenia zawodowego w 2021 roku. Wypalenie zawodowe zostało wpisane do Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11). Objawami wypadlenia są: poczucie wycieńczenia lub wyczerpania; negatywne uczucia lub cynizm wobec pracy; zwiększony dystans do pracy; zmniejszona wydajność zawodowa.

Źródła:
- Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
- Badania Gartner

ROZWÓJ

W firmach, w których pracownikom zapewnia się rozwój inteligencji emocjonalnej, notuje się:

  • 6 razy mniej absencji
  • 50% mniejszą rotację
  • 31% wzrost produktywności
  • 9 razy większą lojalność
  • 60% wzrost atrakcyjności dla pokolenia Z

Źródło:
- Raport Deloitte

KONDYCJA PSYCHICZNA

Słaba kondycja psychiczna kosztuje przedsiębiorców w Polsce ponad 6 miliardów złotych rocznie:

  • Prezenteizm – najszersze zjawisko; utrata produktywności; radykalnie niższa wydajność (nawet o 50%).
  • Absencja – nieobecność w pracy przez epizody depresyjne i stany lękowe.
  • Rotacja – odchodzenie z firmy.

Źródło:
- Raport Deloitte