Szkolenie
Process Communication Model®

Szkolenie Process Communication Model® stanowi podstawę kultury organizacyjnej w największych firmach świata.

Szkolenie Process Communication Model® realizowane jest w największych firmach na świecie, a w wielu z nich stanowi podstawę kultury organizacyjnej

W szkoleniu PCM wzięły udział m. in. firmy:

Szkolenie Process Communication Model® realizowane jest w największych firmach na świecie, a w wielu z nich stanowi podstawę kultury organizacyjnej

W szkoleniu PCM wzięły udział m. in. firmy: Szkolenie prowadzone jest przez (...) Tomasza Madejskiego, który łączy (...) w kontekście inteligencji emocjonalnej

PROWADZĄCY

Po ukończeniu szkolenia
każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

PROWADZĄCY

Po ukończeniu szkolenia
każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

IMG_9605 2 kopia

PROWADZĄCY

Tomasz Madejski,
przedsiębiorca, trener inteligencji emocjonalnej

Nazywam się Tomasz Madejski, jestem trenerem sprzedaży opartej na inteligencji emocjonalnej oraz od ponad 20 lat przedsiębiorcą.

Pomagam małym i dużym przedsiębiorstwom oraz klientom indywidualnym w rozwijaniu kompetencji miękkich czyli umiejętności zarządzania myślami, emocjami i zachowaniami w kontekście SPRZEDAŻY, PRZYWÓDZTWA, RELACJI i SAMOREALIZACJI. Moi klienci to między innymi PZU, Kubala, Wiener, a także prezesi, dyrektorzy, posłowie, sprzedawcy oraz osoby prywatne.

CERTYFIKAT

Po ukończeniu szkolenia
każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

*wizualizacja certyfikatu