INTELIGENCJA
EMOCJONALNA

EQ LVL 1 CERTIFICATE FORM

Potwierdzam, że właściciel certyfikatu ukończył oficjalny kurs inteligencji emocjonalnej z poziomu I - „samoświadomość”, prowadzony przez Tomasza Madejskiego, obejmujący 32 godziny.

Tomasz Madejski

TOMASZ MADEJSKI

Liczba godzin: 32
Data: 27-30 czerwca 2023
Miejsce: Rybnik, Polska