INTELIGENCJA
EMOCJONALNA

EQ LVL 1 CERTIFICATE FORM

Potwierdzam, że właściciel certyfikatu ukończył oficjalny kurs Inteligencji Emocjonalnej z poziomu I - „Samoświadomość”, prowadzony przez Tomasza Madejskiego, obejmujący 16 godzin treningu.

Tomasz Madejski

TOMASZ MADEJSKI

Liczba godzin: 16
Data: 24-25 marca 2023
Miejsce: Kielce, Polska