INTELIGENCJA
EMOCJONALNA

EQ LVL 1 CERTIFICATE FORM

Potwierdzam, że właściciel certyfikatu ukończył oficjalny kurs inteligencji emocjonalnej z poziomu I - „samoświadomość”, prowadzony przez Tomasza Madejskiego, obejmujący 16 godzin.

Tomasz Madejski

TOMASZ MADEJSKI

Liczba godzin: 16
Data: 23-24 listopada 2022
Miejsce: Rybnik, Polska