INTELIGENCJA
EMOCJONALNA

EQ LVL 1 & 2 CERTIFICATE FORM

Potwierdzam, że właściciel certyfikatu ukończył oficjalny kurs Inteligencji Emocjonalnej z poziomu I - „Samoświadomość” oraz poziomu II - "Empatia" prowadzony przez Tomasza Madejskiego, obejmujący 32 godziny treningu.

Tomasz Madejski

TOMASZ MADEJSKI

Liczba godzin: 32
Data: 23-24 maja 2023
Miejsce: Rybnik, Polska