INTELIGENCJA
EMOCJONALNA

EQ LVL 4 CERTIFICATE FORM

Potwierdzam, że właściciel certyfikatu ukończył oficjalny kurs inteligencji emocjonalnej z poziomu IV - „empatia”, prowadzony przez Tomasza Madejskiego, obejmujący 16 godzin.

Tomasz Madejski

TOMASZ MADEJSKI

Liczba godzin: 16
Data: 21-22 grudnia 2022
Miejsce: Rybnik, Polska