INTELIGENCJA
EMOCJONALNA

EQ LVL 1 CERTIFICATE FORM

Potwierdzam, że właściciel certyfikatu ukończył oficjalny kurs Inteligencji Emocjonalnej z poziomu I - „Samoświadomość”, prowadzony przez Tomasza Madejskiego, obejmujący 8 godziny treningu.

Tomasz Madejski

TOMASZ MADEJSKI

Liczba godzin: 8
Data: 1 marca 2023
Miejsce: Brenna, Polska